^ Do góry

Zmiana siedziby szkoły

Od dnia 1. września 2017 r. na czas remontu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

mieści się w budynku przy ulicy Cichej 4.