^ Do góry

Protokół IX Spotkań Gitarowych

Protokół
IX Spotkań Gitarowych
popularyzujących twórczość Mirosława Drożdżowskiego
Gorlice, 11 maja 2018 r.

1. W dniu 11 maja 2018 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach odbyły się IX Spotkania Gitarowe popularyzujące twórczość Mirosława Drożdżowskiego.

2. Konkurs adresowany był do uczniów szkół muzycznych I stopnia, ognisk muzycznych i młodzieżowych domów kultury. Swym zasięgiem objął województwo małopolskie, województwo śląskie oraz powiaty jasielski, krośnieński i okres Bardejov.

3. IX Spotkania Gitarowe odbywały się w dwóch grupach:
Grupa I – Soliści do lat 16 – 32 uczestników
Grupa II – Zespoły gitarowe jednorodne lub niejednorodne (gitara z innym instrumentem)– 7 zespołów.

4. Występy uczestników oceniało Jury w składzie:
Przewodniczący - Kompozytor Mirosław Drożdżowski
Członkowie - wszyscy nauczyciele, których uczniowie wzięli udział w przesłuchaniach, tj.: Alfred Duda, Paulina Rybska, Henryk Ek, Jarosław Stompel, Grzegorz Wziątka, Kamil Kukla, Andrzej Świerkosz, Bronisław Niezgoda, Monika Zębaty, Krzysztof Szczypuła, Martin Hrivnak, Łukasz Chmiel, Mariusz Kominiak, Sekretarz – Anna Rzeszuto.

5. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników Grupy I i II Jury pod przewodnictwem Mirosława Drożdżowskiego postanowiło przyznać następujące nagrody:
Nagroda GRAND PRIX :

Anita Drożdżowska
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Nauczyciel: Mirosław Drożdżowski

Czytaj więcej...

Regulamin II Konkursu czytania nut

II Konkurs czytania nut „a vista"

sekcji instrumentów dętych i perkusji

Regulamin

Organizatorzy konkursu:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach - sekcja instrumentów dętych
i perkusji

Cele konkursu:

 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu oraz pedagogami,
 • zdobywanie estradowego doświadczenia,
 • poszerzenie umiejętności szybkiego analizowania nowo poznanego materiału,
 • rozwijanie umiejętności gry poprzez większe zaangażowanie w przygotowania do konkursu,
 • zdobywanie doświadczenia w czytaniu nut „a vista"

Kategorie instrumentalne:

 • Kategoria I- flet , klarnet, saksofon, trąbka, puzon (w przypadku dużej ilości zgłoszeń podział na instrumenty dęte drewniane oraz dęte blaszane)
 • Kategoria II- perkusja
 • Kategoria III- akordeon

Grupy wiekowe:

 • grupa I – cykl sześcioletni (klasa II , III, IV) oraz cykl czteroletni ( klasa II, III)
 • grupa II – cykl sześcioletni (klasa V, VI) oraz cykl czteroletni( klasa IV)


Program konkursu:

Uczestnicy konkursu wykonują etiudę lub utwór lub fragment utworu, który otrzymują po wejściu do sali w której odbywa się przesłuchanie. Program do przesłuchania wybierany jest przez nauczycieli uczących danego instrumentu i zostaje on zatwierdzony przez kierownika sekcji.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Przebieg konkursu:

Przesłuchania odbędą się w ZPSM w Gorlicach 11 i 12 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników.

Jury konkursu:
Do jury zostaną zaproszeni nauczyciele uczący w ZPSM w Gorlicach.
Jury ocenia poziom gry uczestników w skali od 1 do 25 punktów.

Podczas przesłuchania Jury ocenia:

 • poprawność odczytania zapisu nutowego,
 • poprawność odczytania dynamiki oraz artykulacji,
 • poprawność odczytania oznaczeń tempa oraz ekspresji,

Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
Zasady pracy jury zostaną określone w osobnym regulaminie.