^ Do góry

Uczniowie sekcji fortepianu na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Myślenicach

W dniach 16-17 marca 2017 r. w Myślenicach odbył się V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny - „ Mały Pianista". Wzięli w nim udział trzej uczniowie z naszej szkoły:

  • Lubomir Hojsak z kl. II- uczeń pani Krystyny Wal,
  • Miłosz Kawałek z kl. III - uczeń pani Jadwigi Zagórskiej oraz
  • Mikołaj Majda z kl. V – uczeń pani Ewy Dworakowskiej.

Prezentacje młodych pianistów oceniało Jury w składzie: prof. E. Bukojemska ( AM w Krakowie), prof.dr hab. Mariusz Drzewicki ( AM Łódź), dr hab. Michał Szczepański (AM Wrocław). Dwaj młodsi uczniowie: Lubomir Hojsak oraz Miłosz Kawałek zdobyli – wyróżnienia, Mikołaj Majda – dyplom uczestnictwa. Podsumowaniem całego konkursu były warsztaty pianistyczne z uczniami prowadzone przez prof. dr hab. M. Drzewickiego i dr hab. M. Szczepańskiego oraz koncert laureatów. Cały konkurs był bardzo dobrze zorganizowany i przeprowadzony w bardzo miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom !