^ Do góry

Obchody 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

W dniu 21 IV 2010 r. w auli naszej szkoły z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu - Filia w Gorlicach odbyła się impreza kulturalno-muzyczna adresowana do uczniów młodszych klas gorlickich szkół podstawowych oraz grupy dzieci z Zespołu Szkół w Siarach. Uroczystość zatytułowana To ja, Chopin została poświęcona Fryderykowi Chopinowi w 200 rocznicę urodzin kompozytora.

W ramach imprezy organizowanej we współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorlicach z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Sączu Filia w Gorlicach oraz Miejskim Zespołem Szkół Nr 4 w Gorlicach odbył się:

  • teatrzyk (scenki z życia małego Fryderyka) w wykonaniu uczniów MZS Nr 4 w Gorlicach przygotowanych pod kierunkiem Lucyny Zborowskiej, Bożeny Mróz i Teresy Boguń.
  • koncert w wykonaniu uczniów PSM I stopnia w Gorlicach, (uczniów klasy fortepianu oraz chóru szkolnego i solistki) przygotowanych przez Ewę Dworakowską, Krystynę Wal, Jadwigę Zagórską, która to również poprowadziła nasz koncert oraz Henryka Rąpałę.
  • międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

 

   Niesamowitych emocji dostarczył finał konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie. Organizatorem konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach

(Małgorzata Janusz, Małgorzata Romańska)

   oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach

(Ewa Dworakowska, Urszula Cebula).

   II etap konkursu tym razem przeprowadzony został w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klasy III Szkół Podstawowych Nr 3, 4, 5 i 6 w Gorlicach wyłonionych podczas szkolnych eliminacji w I etapie konkursu.   Celem konkursu było:  • zapoznanie dzieci z postacią wybitnego kompozytora,
  • rozwinięcie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina i jej upowszechnianie wśród dzieci,
  • wyrobienie nawyku słuchania muzyki klasycznej, rozbudzenie zamiłowania do muzyki klasycznej,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

 

   Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:   Ewa Dworakowska (PSM) – przewodnicząca komisji

 

   Urszula Cebula (PSM)

 

   Małgorzata Romańska (BP)   Uczniowie w formie pisemnej odpowiadali na pytania przygotowane przez członków komisji z zakresu wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz słuchania i rozpoznawania utworów. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Konkursowa sprawdziła i oceniła prace uczniów. W wyniku nie rozstrzygnięcia na skutek jednakowej punktacji komisja zadecydowała o dogrywce. Ostatecznie konkurs zakończył się wyłonieniem laureatów I, II i III miejsca.   Laureatami II etapu konkursu zostali:   I miejsce –

Katarzyna Pietraszek – MZS nr 4,

   II miejsce –

Agata Szura z MZS nr 6,

   III miejsce –

Natalia Robak z MZS nr 5, Szymon Kozień – MZS nr 3.

   Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Gorlic Kazimierza Sterkowicza oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Gorlicach.

 

   Konkurs, który stał na dobrym poziomie włączył dzieci w sposób aktywny w obchody Roku Chopinowskiego.

 

   Spotkanie artystyczno - muzyczne

To ja, Chopin

   było doskonałym przykładem współpracy instytucji kulturalnych oraz placówek oświatowych. Wypełnione ciekawymi, różnorodnymi formami prezentacji uczniów wzbudziło zainteresowanie młodych słuchaczy zgromadzonych na widowni.   Ewa Dworakowska