^ Do góry

Konkurs uczniów klasy gitary

W dniu 10 IV 2010 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Gorlicach odbył się Konkurs uczniów klasy gitary na najlepiej wykonaną kompozycję Mirosława Drożdżowskiego.

Konkurs zorganizowano po raz pierwszy, a przewodniczył mu sam kompozytor. Program wzbogacony został o ciekawy wykład dotyczący napisanych i wydanych utworów oraz recital gitarowy Piotra Przedbory, wybitnego szesnastoletniego ucznia pana Mirosława Drożdżowskiego. Wszystkie te elementy wpłynęły znacząco na wartość merytoryczną spotkania, a recital ukazał wspaniałe osiągnięcia i możliwości młodego artysty.

Głównym celem konkursu było zachęcenie i motywacja do żmudnego ćwiczenia na instrumencie oraz szersze zainteresowanie uczniów bardzo ciekawą twórczością Mirosława Drożdżowskiego. Impreza przebiegała w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej adeptom gitarowej sztuki wykonawczej. W konkursie wzięło udział 18 uczniów przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli: Alfreda Dudy i Pauliny Rybskiej. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach wiekowych, a prezentacje oceniało jury w składzie: Mirosław Drożdżowski – przewodniczący oraz Henryk Rąpała i Andrzej Przybycień, nauczyciele PSM w Gorlicach. W grupie młodszej laureatami zostali: Maciej Pachana , Bartosz Masztafiak, Aleksandra Siorek i Dominik Czyżyk a w grupie starszej Robert Mąka, Kamil Kukla i Małgorzata Brożek. Jury wyróżniło również Martynę Dziedziak i Patrycję Waląg.

Mirosław Drożdżowski urodził się 2 lipca 1964 r. w Pabianicach. Jako gitarzysta przeszedł wszystkie szczeble edukacji muzycznej. W latach 1987-1991odbył studia na Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie gitary prof. Jerzego Nalepki. Gitarzysta, kompozytor, aranżer, wokalista i pedagog. Współpracował między innymi z zespołami: Anex, Syndia, Rezerwat, Mrowisko, Mocni w Duchu, Pawłem Rurakiem- Sokalem. Obecnie pracuje jako pedagog w szkołach muzycznych regionu łódzkiego jako nauczyciel dyplomowany. Jego uczniowie są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gitarowych. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu na dziecięcą kompozycję gitarową Mińsk – Gomel 2003. Jego utwory zamieszczane są w programach obowiązkowych konkursów i festiwali o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, publikowane także na łamach „Świata Gitary i „Białoruskiej Gitary”, współpracuje z magazynem muzyków „Top Guitar”.

Piotr Przedbora - szesnastoletni uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim w klasie gitary mgr. Mirosława Drożdżowskiego. Jest laureatem ponad dwudziestu pierwszych nagród na gitarowych konkursach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. W kwietniu 2009 r. jako pierwszy Polak zwyciężył w prestiżowym IX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Anny Amalii w Weimarze. Ostatnią pierwszą nagrodę zdobył na Guitar Art Festival w Belgradzie w marcu 2010r.