^ Do góry

Muzyka Nie Zna Granic

Muzyka nie zna granic,
czyli polsko – niemiecki Projekt Symfoniczny.

Co łączy region dolnego Neckaru w pięknej Badenii – Wűrttembergii z Gorlicami w woj. małopolskim, a ściśle mówiąc niemiecką Musikschule Unterer Neckar z gorlicką Państwową Szkołą Muzyczną im. I.J. Paderewskiego? Teraz już bardzo dużo – obie szkoły muzyczne zrealizowały ambitny Projekt Symfoniczny wspólnie pracując nad nim w Gorlicach w dniach 24 – 29 października bieżącego roku.

A wszystko zaczęło się w lutym 2009 r. Do Gorlic przyjechała delegacja niemieckiej Szkoły. Dyrektor Musikschule Unterer Neckar Marco Rogalski przedstawił ciekawą propozycję wspólnego polsko – niemieckiego projektu muzycznego. Dyrektor gorlickiej szkoły Henryk Rąpała bardzo pozytywnie zareagował na pomysł wzajemnej międzynarodowej współpracy między szkołami. Dyrektorzy obydwu szkół od razu znaleźli wspólny język i nawiązana została osobista nić sympatii. Nieocenioną pomoc podczas obustronnych rozmów odegrał Stanisław Kokoszka. To absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie obecnie pracujący w Niemczech, który przyjechał z niemiecką delegacją i pełnił rolę tłumacza.

W lipcu tego roku miała miejsce rewizyta strony polskiej w Niemczech, podczas której omówiono szczegóły planowanych wspólnych działań. Ustalono również repertuar polsko – niemieckiej Orkiestry uczniów obu szkół. W realizację projektu zaangażowało się blisko sto czterdzieści osób ze strony zarówno polskiej jak i niemieckiej. Efektem ich pracy był przyjazd licznej grupy uczniów i nauczycieli. Program pobytu obejmował próby chóru i polsko – niemieckiej orkiestry, wspólne spotkania i wymianę doświadczeń oraz wycieczki do Krakowa i po Ziemi Gorlickiej. Wszystkie te formy wspólnej aktywności w pracy i odpoczynku sprzyjały poznaniu się młodych Polaków i Niemców i nawiązaniu przyjaźni.

Ogromną pomoc okazali rodzice uczniów gorlickiej szkoły. Przyjęli do swoich domów niemieckich gości i opiekowali się nimi podczas pobytu w Polsce dając świadectwo polskiej gościnności. Projekt symfoniczny został dofinansowany przez organizację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz samorządy lokalne i licznych sponsorów.

Efektem wspólnej pracy obu szkół były dwa koncerty. Pierwszy odbył się 25 października br. w muzeum Dwór Karwacjanów i był to Koncert Nauczycieli z polskiej i niemieckiej szkoły. Drugi koncert miał miejsce 28 października w Gorlickim Centrum Kultury. Orkiestrą uczniów i nauczycieli w międzynarodowym składzie dyrygowali Krzysztof Biel (Polska) i Marco Rogalski (Niemcy), chór szkolny przygotował Henryk Rąpała (PSM Grlice).

Koncert młodych Polaków i Niemców spotkał się z ogromnym zainteresowaniem w środowisku. Nikt się nie zawiódł, warto było nawet stać, bo dla wielu melomanów zabrakło miejsc siedzących. Program zawierał „przeboje” muzyki klasycznej, muzykę filmową i aranżacje hitów muzyki rozrywkowej. O wrażeniu jakie zrobiła na słuchaczach muzyka, która rozbrzmiewała w sali GCK-u świadczy owacja na stojąco i bisy, które zostały wykonane po długich i gorących brawach. Oba koncerty poprowadziła nauczycielka gorlickiej szkoły muzycznej Małgorzata Socha, która w bardzo ciekawy sposób przekazywała informacje o prezentowanych utworach i kompozytorach. Towarzyszył jej Lucjan Kawałek, tłumacząc wszystkie wypowiedzi na język niemiecki. Bardzo pomocna przy tłumaczeniu tekstu francuskich piosenek, wykonywanych przez chór okazała się Agnieszka Rybka, która czuwała również nad prawidłową ich wymową.
29 października goście z Niemiec wyruszyli w powrotną drogę do domu. Zostawili po sobie miłe wspomnienia i nadzieję, że jeszcze nie raz muzyka przekroczy granicę i połączy obie szkoły w kolejnym muzycznym przedsięwzięciu.

Mówimy im: Do zobaczenia - Auf Wiedersehen.

Małgorzata Socha, Paulina Rybska