^ Do góry

Poznaj bliżej Oskara Kolberga

Biblioteka szkolna

zaprasza uczniów do udziału

w konkursie

 

 

Poznaj bliżej

Oskara Kolberga

 

 

 

Regulamin konkursu :

 

  1. Konkurs składa się z 4 etapów.
  2. Na każdym etapie konkursu należy odpowiedzieć na 5 pytań.
  3. Odpowiedzi na pytania ( podpisane - imię, nazwisko, wiek) należy złożyć w wyznaczonym terminie do biblioteki szkolnej.
  4. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów otrzymają nagrody.

 

 

 

KONKURS

 

Poznaj bliżej Oskara Kolberga

 

Pytania – etap I

 

1. Podaj dokładną datę i miejsce urodzenia Oskara

Kolberga

2. Jak mieli na imię rodzice Oskara Kolberga i skąd

pochodzili ?

3. Co wiesz o edukacji muzycznej Oskara Kolberga ?

4. Jaką dziedziną nauki zajmował się głównie Oskar

Kolberg ?

5. Od jakiego regionu rozpoczął swoje prace badawcze

Oskar Kolberg ?

 

Odpowiedzi na pytania ( podpisane ) proszę składać w bibliotece szkolnej do 14 kwietnia (poniedziałek) 2014 r.

 

 

Pytania – etap II

 

1. Co wiesz o twórczości kompozytorskiej Oskara

Kolberga?

2. W którym roku zostały wydane i co zawierały

Pieśni ludu polskiego?

3. Na czym polegała współpraca Oskara Kolberga z

z Samuelem Orgelbrandem ?

4. Podaj pełny tytuł największego dzieła Oskara

Kolberga oraz ilość wydanych tomów.

5. Narysuj logo (znak) Roku Kolberga.

 

 

Odpowiedzi na pytania ( podpisane ) proszę składać

w bibliotece szkolnej do 8 maja ( czwartek ) 2014 r.

 

Pytania – etap III

 

1. Jaką nagrodę i za co otrzymał Oskar Kolberg na

światowej wystawie w Paryżu w 1878 r. ?

2. Co było przyczyną opuszczenia Warszawy przez

Oskara Kolberga ? Wymień wszystkie miejsca

jego zamieszkania.

3. W którym roku i gdzie Oskar Kolberg odbył ostatnią

podróż badawczą ?

4. Kiedy i gdzie odbyły się koncerty inaugurujące Rok

Kolberga ?

5. Czym zajmuje się Muzeum O. Kolberga?

 

Odpowiedzi na pytania ( podpisane ) proszę składać

w bibliotece szkolnej do 22 maja (czwartek) 2014 r.