^ Do góry

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
W GORLICACH

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach realizując swoje ustawowe obowiązki w zakresie kształcenia i wychowania przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego też jako RODO lub rozporządzenie 2016/679) stanowią dane osobowe. 

Pełny tekst znajduje się TUTAJ