^ Do góry

Materiały dla kl.IV b działu 6- letniego

KSZTAŁCENIE SŁUCHU :
Wypełnić w podręczniku ,,Nasza Muzyka 4" ćw. na stronie 68 i 70 .(Przed wykonaniem ćw. 4 str. 68 - przypomnieć sobie wiadomości ze str.26 Muzyczna ściągawka- Rytm i metrum ).

AUDYCJE MUZYCZNE :
 powtórzyć wiadomości o instrumentach smyczkowych : budowa skrzypiec oraz posłuchać pogadanki YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w

Teresa Zawisza