^ Do góry

Regulamin X Spotkań Gitarowych

Regulamin X Spotkań Gitarowych 

Gorlice, 17 maja 2019 r

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Muzycznych I st., Ognisk Muzycznych i Młodzieżowych Domów Kultury. Swym zasięgiem obejmuje województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie oraz okres Bardejov (Słowacja).
 2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch grupach:

  Grupa I – Soliści do 16 lat
  Grupa II – Zespoły gitarowe lub z udziałem gitary

  W grupie I i II obowiązują dwa dowolne utwory z dowolnie wybranych albumów Mirosława Drożdżowskiego.

   

  Przykładowe albumy:

  • Duety:
   „Solo & Duo" –Wydawnictwo Euterpe 2012,
   „Gitarowe marzenia na 2 gitary, zeszyt 1 i 2" - Wydawnictwo Merakel - 2013
   „Łatwe utwory na dwie gitary" – Wydawnictwo Merakel - 2014
   „ Łatwe utwory na skrzypce lub flet i gitarę" – Wydawnictwo Merakel - 2016
   „8 łatwych utworów na wiolonczelę i gitarę" – Wydawnictwo Merakel -2016
   „Kolorowe Impresje - 8 łatwych utworów na saksofon altowy lub sopranowy i gitarę" - Wydawnictwo Merakel - 2016,
   „Arie i Pieśni S. Moniuszki” w opr. na dwie gitary – Wydawnictwo Merakel - 2019,
   „ Arie i Pieśni S. Moniuszki – w opr. na flet i gitarę – Wydawnictwo – Merakel 2019
  • Solo:
   „Utwory dziecięce na gitarę" - Wydawnictwo Impresariat Artystyczny La Passione, Częstochowa 2003 (30 kompozycji),
   „Miresesesferes" - utwory wybrane na gitarę wraz z CD, Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2004,
   „25 utworów na gitarę" - Wydawnictwo Contra, Warszawa 2005 (14 kompozycji),
   „Dźwiękiem malowane" - 40 utworów na gitarę wraz z CD, Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2006,
   „Dżwiękiem malowane 2"- Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2012
   „Etiudy na Gitarę - zeszyt 1" (30 etiud ) - Wydawnictwo Contra, Warszawa 2006,
   „Etiudy na Gitarę - zeszyt 2" (21 etiud ) - Wydawnictwo Contra, Warszawa 2006,
   „W Ogrodzie Snów"– wybrane walce na gitarę (27 walców) wraz z CD - Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2009 r.
   „Farben Der Gitarre" – cz. I i cz. II (22 utwory) - Wydawnictwo Joachim Trekel Musikverlag, Hamburg 2009,

   „Biała Noc" - jazzujące kolędy na gitarę ( 28 tradycyjnych kolęd i pastorałek i 14 własnych utworów o tematyce świąteczno - zimowej) - Wydawnictwo Contra – Warszawa 2007
   „33 Utwory na Gitarę" – Wydawnictwo Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 2011,
   „Z notatnika nauczyciela" ( zeszyty od I -X) - Wydawnictwo Contra
   „8 Sonatin na gitarę" - Wydawnictwo Contra 2012
   „Cały rok z gitarą" – Wydawnictwo Euterpe, Kraków 2012,
   „Melodie ludowe na fortepian Witolda Lutosławskiego w opr. na gitarę" - Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2012,
   „W spokojnym czasie" - Wyd. Contra 2012
   „Majkapar na gitarę" – Wydawnictwo Merakel 2013
   „Krajobrazy Polski na gitarę klasyczną" - Wydawnictwo Absonic 2013
   „Akordowe brzmienia gitary klasycznej" – Wydawnictwo Absonic 2013.
   „12 Obrazków na gitarę" – Wydawnictwo Kompozitor St. Petersburg 2013
   „Pieśni pasyjne na gitarę" - Wydawnictwo Absonic 2014
   „19 Pieśni Chopina na gitarę" – Wydawnictwo Merakel 2014
   „Wybrane nokturny F. Chopina na gitarę solo"- Wydawnictwo Merakel 2015
   „Stories for Fun Vol. I i Vol II" Wydawnictwo Guitarissimo luty 2016
   „In Modo Antiquo" Wydawnictwo Absonic marzec 2016
   „Utwory wariacyjne na gitarę" – Wydawnictwo Absonic 2016
   „Sonatiny fortepianowe w opracowaniu na gitarę" – Wydawnictwo Absonic 2016
   „Portret w kolorze uśmiechu" – Wydawnictwo Merakel 2017
   „Tradycyjne standardy amerykańskie na gitarę" - Wydawnictwo Absonic 2017
   „Nostalgie i Melancholie" – Wydawnictwo Absonic 2017
   „Blues and Boogie" – Wydawnictwo Absonic 2017
   "Trzy Polskie Kolędy Wariacyjnie" - Wydawnictwo Merakel , grudzień 2017
   „Łatwe utwory na gitarę Vol I  i Łatwe Utwory na gitarę Vol II." - Wydawnictwo Absonic, marzec 2018
   „Moniuszko - Utwory wybrane na gitarę solo” – utwory wybrane na gitarę solo – Wydawnictwo Absonik 2019

 1. Cały program w Grupie I należy wykonać z pamięci, cały program w Grupie II można wykonać z nut.
 2. Dla każdego z uczestników przewidziane są dyplomy: ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY (w zależności od oceny jury) oraz upominki w postaci zbiorów nutowych z kompozycjami Mirosława Drożdżowskiego.
 3. Występy uczestników oceniać będzie jury w składzie:  kompozytor mgr Mirosław Drożdżowski – przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele, których uczniowie biorą udział w przesłuchaniach - sekretarz – lic. Kamil Kukla
 4. Materiały nutowe są dostępne w dobrych sklepach i księgarniach muzycznych.
 5. W ramach X SG zapraszamy na koncert laureatów ( prezentacje wybrane przez JURY )
 6. Wpisowe w wysokości 80 PLN należy wpłacić na konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Gorlicach 31 8795 0005 3001 0002 3937 0001 – z adnotacją „ X Spotkania Gitarowe" (koszty pokrywa uczestnik, w przypadku rezygnacji kwota ta nie podlega zwrotowi)
 7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej szkoły www.psmgorlice.pl oraz przesłanie kopii dowodu wpłaty wpisowego do 30 kwietnia 2019 r
 8. W tym roku zapraszamy na prezentację gitar i akcesoriów firmy „QUENA" z Lublina, – sponsora X Spotkań Gitarowych

 quena

 

Formularz zgłoszeniowy na X SG

Formularz zgłoszeniowy

X Spotkania Gitarowe - Gorlice 2019

Uczestnik

Dane kontaktowe

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO

Prosimy o pobranie poniższych dokumentów, podpisanie i przesłanie ich skanu wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego na adres sekretariat@psmgorlice.pl

Zgoda na przetwarzania danych i wizerunku
Zgoda rodziców
refresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com