^ Do góry

Rys historyczny Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych (1995 - 2007)

12 letni okres gorlickich spotkań z muzyką akordeonową charakteryzuje się wieloma znaczącymi osiągnięciami w takich aspektach działalności, jak:

 • upowszechnianie muzyki akordeonowej,
 • promocja utalentowanej muzycznie młodzieży,
 • wzbogacanie metod i warsztatu dydaktycznego w procesie kształcenia gry na akordeonie;
 • poznanie wartości kulturowych, uwarunkowań historycznego rozwoju Ziemi Gorlickiej, a zarazem piękna jej bazy krajoznawczo-turystycznej;
 • wzmocnienie więzi międzyludzkich, przyjaźni i nawiązanie nowych kontaktów między uczniami, pedagogami, rodzicami i całą społecznością miasta Gorlic.

W minionym cyklu jedenastu Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych wielu uczniów wraz ze swoimi pedagogami doskonaliło warsztat dydaktyczno-artystyczny. Wielu z nich odniosło w późniejszym czasie znaczące sukcesy w postaci nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych konkursach akordeonowych , kontynuując również studia w Akademii Muzycznej. Twórczą atmosferę pracy tworzyli zainteresowani pedagodzy, którzy oprócz zaangażowania w warsztatach metodycznych stanowili komisję konkursową Gorlickich Spotkań Akordeonowych. Z inicjatywy nauczycieli klasy akordeonu: Władysława Oponia, Henryka Rąpały, Aleksandra Cetnarowskiego i Jerzego Nowickiego oraz zaangażowania i przychylności ówczesnego dyrektora szkoły Włodzimierza Łasaka w maju 1995r. odbyły się I Gorlickie Warsztaty Akordeonowe dla uczniów i pedagogów klas akordeonu regionu krakowskiego, obejmującego ówczesne województwa krakowskie, nowosądeckie i kieleckie. Nieocenioną rolę w rozwoju naszych spotkań odegrał Pan Janusz Pater, akordeonista, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie Nasze spotkania w kręgu muzyki akordeonowej stały się faktem, ciesząc się dużym zainteresowaniem najpierw w regionie a obecnie w całej Polsce. Występowali u nas młodzi artyści z Petersburga, Koszyc, w bieżącej edycji również z Łucka (Ukraina) Z perspektywy minionych 12 lat można ocenić te spotkania za szczególnie pożyteczne; tak dla uczniów, którzy w konfrontacji scenicznej zdobywają umiejętności i doświadczenia estradowe, a w kontakcie z rówieśnikami nowe przyjaźnie; jak i dla nauczycieli, którzy dzieląc się swoimi metodami kształcenia muzycznego porównują je z najnowszymi trendami życia muzycznego w oparciu o współczesny akordeon koncertowy.

Koncerty towarzyszące:

 • 1995 rok – Kwintet Akordeonowy AM w Krakowie – Jerzy Bawoł, Jacek Hołubowski, Janusz Pater, Marcin Filipek, Mirosław Szczepaniak. /F. Farkaš, L. Böellmann, A. Szirakow, S. Joplin/.
 • 1996 rok – Recital akordeonowy Janusza Patera / w programie m. in.: Bach, Rossini, Krzanowski, Tesarowicz, Zołotariew /
 • 2001 rok – koncert uczniów klasy perkusji (naucz.Mariusz Pikuła) i akordeonu (naucz. Marek Hnatkiewicz) z PSM II st. w Nowym Sączu (w programie m.in.: M.Rimski-Korsakow, S. Moryto, A. Piazzolla)
 • 2003 rok – Koncert w wykonaniu: Pawła Iwana i Andrzeja Włodarza , studentów klasy akordeonu ad. Janusza Patera (AM w Krakowie) (Zołotariew, Scarlatti, Borodin, I. Albeniz, W. Zubicki).
 • 2004 rok - Orkiestra Akordeonowa Konzervatória z Košic (Słowacja) Kierownictwo artystyczne - prof. Vladimír Čuchran
 • 2005 rok - Marcin Janiszewski Kwartet
 • 2007 rok Klaudiusz Baran (bandoneon) Michał Nagy (gitara) Orkiestra Symfoniczna PSM II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Stanisława Welanyka

Laureaci I nagród

1995 rok

 • Sławomir Zieliński - PSM I st. Nowy Sącz - I miejsce w II kategorii
 • Grzegorz Kałużny - SSM Tymbark - I miejsce w III kategorii
 • Kamil Kosno - PSM I st. Gorlice - I miejsce w IV kategorii
 • Kwintet Akordeonowy - PSM I st. Gorlice - nagroda specjalna

1996 rok

 • Grzegorz Kałużny - SSM Tymbark - I nagroda w kat. I st.

1997 rok

 • Kacper Miszyk - ZPSM Kraków - I nagroda w kat. I st.

1998 rok

 • Ludwika Czyżydło - SSM Tymbark - I nagroda w kat. I st.
 • Kamil Kosno - PLM Kraków - I nagroda w kat. II st.

1999 rok

 • Karolina Daniel - PSM I i II st. Nowy Sącz - I nagroda w kat. IA
 • Ludwika Czyżydło - PSM I st. w Tymbarku - I nagroda w kat. I B
 • Grzegorz Kusio - PSM I i II st. Nowy Sącz - I nagroda w kat. IIB
 • Sekstet akordeonowy - PLM Kraków - I nagroda

2000 rok

 • Paweł Kusion - ZSM Tarnów - I nagroda w kategorii I
 • Łukasz Płonka - ZPSM Kraków - I nagroda w kategorii II
 • Karolina Daniel - PSM I i II st. Nowy Sącz - I nagroda w kategorii III
 • Paweł Iwan - PLM Kraków - I nagroda w kategorii IV
 • Duet Akordeonowy - PSM I st. Kraków - I nagroda w kategorii Va

2001 rok

 • Mateusz Mazgaj - PSM I st. Limanowa - I nagroda kat.I
 • Natalia Siwak - PSM I st. Kraków - I nagroda kat. II
 • Ludwika Czyżydło - POSM II st. Kraków - I nagroda Kat. III
 • Andrzej Włodarz - PSM I i II st. Nowy Sącz - I nagroda kat IV
 • zespoły kameralne
  Kwintet Akordeonowy - POSM II st. Kraków - I nagroda

2002 rok

 • Anna Żelasko - PSM I st. Limanowa - I nagroda
 • Paweł Kusion - ZSM Tarnów - I nagroda
 • Katarzyna Bąk - PSM I st. Gorlice - I nagroda ex aequo
 • Grzegorz Palus - POSM II st. Kraków - I nagroda
 • Andrzej Włodarz - PSM II st. Nowy Sącz - I nagroda

2003 rok

 • Grzegorz Palus - POSM II st. Kraków - I nagroda w kategorii I
 • Piotr Malczyk - POSM II st. Kraków - I nagroda w kategorii II
 • szkoły muzyczne I stopnia – klasy starsze
 • Krystian Lizak - PSM I st. Limanowa - I nagroda
 • zespoły kameralne
  Duet Akordeonowy - POSM II st. Kraków - I nagroda

2004 rok

 • Karol Grzeszczuk PSM w Gorlicach- I nagroda w kat. I
 • Grzegorz Palus POSM II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie Kategoria II:
 • JURIJ BEVOV - GRAND PRIX– College of Culture and Arts, Saint-Petersburg
 • Trio Akordeonowe w składzie: Karol Podkul, Andrzej Gaborski, Antoni Tełewiak
 • Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie

2005 rok

 • Monika Swierkot, - ZSM im. M. Rybickiego w Tychach - kat. I
 • Dawid Ziarko - SM I st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie – kat. II
 • Anna Żelasko - PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu – kat. III
 • Grzegorz Palus - POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie – kat. IV
 • Duet Akordeonowy: Jakub Fiołek i Łukasz Szczypka ZSM w Krośnie
 • Kwintet Akordeonowy PSM I i II ST. W Kielcach I miejsce ex aequo w kat. zespołów kameralnych

2007 rok

 • Ewelina Wronowska – PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku, - kat. I
 • Michał Kubarski - PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu, kat. II
 • Konrad Merta - POSM I i II st. w Bielsku Białej kat III
 • Anna Żelasko - PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu , kat. III ex aequo Paweł Janas ZSM w Przemyślu, kat. IV
 • Agnieszka Bugla – skrzypce, Michał Kubarski – akordeon PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Zabrzu, kat. Zespołów kameralnych

XII Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe 26 – 28 IV 2007r

Tę edycję Konfrontacji uważam za najbardziej dopracowaną pod względem organizacyjnym. Jest to impreza mająca uznanie i poważną pozycję w Polsce. Możliwość przeprowadzenia konkursu równolegle w dwóch komisjach składających się z najbardziej znanych postaci środowiska akordeonowego w Polsce wpłynęła na punktualny przebieg zaplanowanych prezentacji i wykładów mimo największej ilości uczestników, sięgającej 80 prezentacji. Było to możliwe dzięki życzliwości Gospodarzy Domu Nauczyciela. Cieszę się z bardzo wysokiego poziomu reprezentowanego przez uczestników z całej Polski od Szczecina po Przemyśl, a także z Lucka na Ukrainie.

Myślę, że bardzo ważne jest również zwrócenie uwagi naszą imprezą na Gorlice, Biecz i piękno naszego Beskidu Niskiego, które zauważają nasi znakomici goście. Miejmy nadzieję, że ta niezwykle pożyteczna impreza, ciesząca się uznaniem wszystkich ośrodków Akademickich w Polsce, będzie się nadal rozwijać i doskonalić.

Henryk Rąpała (dyr. PSM I st. w Gorlicach)