Protokół Jury XV Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych

PROTOKÓŁ JURY

XV Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych

Gorlice 14.04 – 17.04.2013

 

Jury XV Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych w składzie:

 • Prof. Bogdan Dowlasz (Akademia Muzyczna w Łodzi ) - przewodniczący jury
 • Ad. Janusz Pater (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 • Dr Daniel Lis (Akademia Muzyczna w Katowicach)
 • Prof. Klaudiusz Baran (UMFC Warszawa)
 • Mgr Daniel Baranowski (OSM Łódź)
 • Mgr Marek Hnatkiewicz (PSM w Nowym Sączu)

 po wysłuchaniu:

 • 28 solistów w Kategorii I,
 • 18 solistów w Kategorii II,
 • 21 solistów w Kategorii III,
 • 15 solistów w Kategorii IV oraz
 • 5 zespołów kameralnych w Kategorii Va ,
 • 6 zespołów kameralnych w kategorii Vb – Szkoły Muzyczne II  st. oraz
 • 7 zespołów kameralnych w kategorii Vc – Wyższe uczelnie Muzyczne

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia

 

 

KATEGORIA I   do 12 lat

 

I NAGRODA

Magdalena OKO

PSM I i II st. w Zabrzu

 

I NAGRODA

Jan DUBEC

PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach

 

I NAGRODA

Karolina WĄŻ

Zespół Szkół Muzycznych w Tychach

 

II NAGRODA

Dawid DRÓŻDŻ

PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

II NAGRODA

Dawid PULCHNY

SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

 

III NAGRODA

Marek RYBIŃSKI

ZSM im. O. Kolberga w Radomiu

 

WYRÓŻNIENIE

Krzysztof MARSZAŁEK

PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu

 

Kornel URIASZ

ZSM im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie

 

Filip STARZYŃSKI

PSM I stopnia im. K. Szymanowskiego w Oświęcimiu

 

Miłosz CABAN

ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

 

Kacper SKRYPAK

PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach

 

Paweł KUTYŁA

PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu

 

KATEGORIA II do lat 15

 

I NAGRODA

Łukasz PIENIĄŻEK

PSM I stopnia w Przeworsku

I NAGRODA

Piotr MOTYKA

ZSM im. O. Kolberga w Radomiu

 

III  NAGRODA

Richard SOKOL

ZUS im. J. Melkovica, Stara Lubovnia

 

WYRÓŻNIENIE

Patryk PAWLIK

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pińczowie

 

Zuzanna GADZINOWSKA

ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

 

Katarzyna JACHYM

Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku

 

Przemysław GOLONKA

PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu

 

KATEGORIA III  do 19 lat

 

I NAGRODA

Łukasz BRZEZINA

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

 

II NAGRODA

Bartosz KOŁSUT

ZSM im. O. Kolberga w Radomiu

 

II NAGRODA

Ewa BANACHIEWICZ

POSM II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 

III NAGRODA

Adrian BABSKI

OSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi

 

III NAGRODA

Krzysztof MAREK

ZSM nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie

 

WYRÓŻNIENIE

Kuba NIEWCZAS

ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

Sara WIENCZEK

POSM II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 

Kinga BROSŁAWSKA

PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

 

KATEGORIA IV do 24 lat

 

I  NAGRODA

Iwo JEDYNECKI

UM Fryderyka Chopina w Warszawie

 

II  NAGRODA

Patryk SZTABIŃSKI

UM  Fryderyka Chopina w Warszawie

 

II NAGRODA

Andrzej GRZYBOWSKI

UM  Fryderyka Chopina w Warszawie

 

III  NAGRODA

Michał KUBARSKI

AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 

III  NAGRODA

Mateusz CHMIELEWSKI

UM Fryderyka Chopina w Warszawie

 

 

WYRÓŻNIENIE

Tomasz WICHER

AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Błażej KOZŁOWSKI

Akademia Muzyczna w Krakowie

 

Adam MAKSYMIENKO

Warszawa

 

KATEGORIA V A

Akordeonowe Zespoły Kameralne - Szkoły Muzyczne I stopnia

 

III  NAGRODA

Kwintet akordeonowy "Musette"

Marcin WILK, Piotr WILK, Daniel SCHNOBER , Jakub LATOWSKI, Paweł MURZYN

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czasławiu

 

WYRÓŻNIENIE

Akordeonowe Smyki

Piotr MOTYKA, Marek RYBIŃSKI, Piotr POTERAŁA, Bartosz SIKORSKI, Mateusz PŁATOS, Kacper KAPTURSKI, Mikołaj SKOPEK, Miłosz RYBARSKI, Laura RÓŻAŃSKA, Łucja RÓŻAŃSKA, Grzegorz CHWALIŃSKI, Nikodem NESKA, Karolina SIEMIĄTKOWSKA, Marcin RYBIŃSKI

ZSM im. O. Kolberga w Radomiu

 

KATEGORIA V B

Akordeonowe Zespoły Kameralne -  Wyższe Uczelnie Muzyczne

I NAGRODA

Duet akordeonowy

Łukasz BRZEZINA, Bartosz KOŁSUT

SM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

 

II NAGRODA

Zespół „Alter ego”

Karolina URBANIAK  - skrzypce

PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Remigiusz CZECHOWICZ - akordeon

OSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi

 

III NAGRODA

Duet Akordeonowy

Karol SIKORA, Mariusz KRUCZAŁA

PSM II stopnia w Wadowicach

 

 

KATEGORIA V C

Akordeonowe Zespoły Kameralne -  Szkoły Muzyczne II st.

 

I NAGRODA

Zespół Emjot-duo

Mateusz STANKIEWICZ, Jacek DZIOŁAK

UM Fryderyka Chopina w Warszawie

 

II NAGRODA

Zespół Duo-Łódź

Michał CZAPLIŃSKI, Tomasz GIEROŃ

AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

III NAGRODA

Duet akordeonowy

Julia KOTARBA, Wiesław OCHWAT

Akademia Muzyczna w Krakowie

 

III NAGRODA

Trio akordeonowe UMFC

Andrzej GRZYBOWSKI, Jędrzej JAROCKI, Przemysław WOJCIECHOWSKI

UM Fryderyka Chopina w Warszawie

 

 

Organizowane już po raz  XV Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe stanowią niezwykle istotną formę prezentacji artystycznych dokonań młodych akordeonistów z Polski i z zagranicy. Są także płaszczyzną wymiany myśli, porównań metod nauczania, eksploracji obszarów rozwoju literatury, instrumentu oraz zagadnień dydaktyki. Części konkursowej Konfrontacji towarzyszyły koncerty, wykład i konwersatorium, które znacznie ubogaciły wartość merytoryczną tego wydarzenia.. Wszystko to było możliwe dzięki szczeremu zaangażowaniu Pana Dyrektora Henryka Rąpały i grupy osób współpracujących z Nim w tym zakresie. Jury składa w tym miejscu wyrazy podziękowania Im wszystkim za przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej edycji Konfrontacji. Impreza przebiegała w przyjaznej i twórczej atmosferze, sprzyjającej adeptom akordeonowej sztuki wykonawczej. Dostrzegalnym asumptem tegorocznych Konfrontacji było duże zainteresowanie publiczności, licznie towarzyszącej wszystkim wydarzeniom artystycznym i metodycznym Gorlickiego Święta Muzyki Akordeonowej.

Jury pragnie wyrazić swoje szczególne wsparcie dla dalszych działań na rzecz kontynuacji kolejnych edycji Konfrontacji.