^ Do góry

Regulamin X Spotkań Gitarowych

Regulamin X Spotkań Gitarowych 

Gorlice, 17 maja 2019 r

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Muzycznych I st., Ognisk Muzycznych i Młodzieżowych Domów Kultury. Swym zasięgiem obejmuje województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie oraz okres Bardejov (Słowacja).
  2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch grupach:

    Grupa I – Soliści do 16 lat
    Grupa II – Zespoły gitarowe lub z udziałem gitary

    W grupie I i II obowiązują dwa dowolne utwory z dowolnie wybranych albumów Mirosława Drożdżowskiego.

Czytaj więcej...

Formularz zgłoszeniowy na X SG

Formularz zgłoszeniowy

X Spotkania Gitarowe - Gorlice 2019

Uczestnik

Dane kontaktowe

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO

Prosimy o pobranie poniższych dokumentów, podpisanie i przesłanie ich skanu wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego na adres sekretariat@psmgorlice.pl

Zgoda na przetwarzania danych i wizerunku
Zgoda rodziców
refresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com