^ Do góry

VI Spotkania Gitarowe - Gorlice 2015

 

W dniu 22 maja 2015 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego
odbędą się

VI Spotkania Gitarowe

popularyzujące twórczość Mirosława Drożdżowskiego

 

Patronat:
Pani mgr Jolanty Chliszcz
Wizytator CEA, Region Krakowski

 

 

Regulamin VI Spotkań Gitarowych - Gorlice 2015r.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I st., ognisk muzycznych i młodzieżowych domów kultury. Swym zasięgiem obejmuje województwo małopolskie oraz powiaty jasielski, krośnieński i okres Bardejov (Słowacja).
 2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch grupach:

Grupa I – Soliści do 16 lat

Grupa II – Zespoły z gitarowe lub z udziałem gitary

 • W grupie I obowiązują dwa dowolne utwory z dowolnie wybranych albumów Mirosława Drożdżowskiego.
 • W grupie II obowiązują dwa dowolne utwory z dowolnie wybranych albumów

Przykładowe albumy:

Duety:

- Solo& Duo-Wydawnictwo Euterpe 2012,

- Gitarowe marzenia na 2 gitary, zeszyt 1 i 2-Wyd. Merakel – 2013

- Łatwe utwory na dwie gitary – Wyd. Merakel - 2014

- "Utwory dziecięce na gitarę" - Wydawnictwo Impresariat Artystyczny La Passione, Częstochowa 2003 (30 kompozycji),

- "Miresesesferes" - utwory wybrane na gitarę wraz z CD, Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2004,

- "25 utworów na gitarę" - Wydawnictwo Contra, Warszawa 2005 (14 kompozycji),

- "Dźwiękiem malowane" - 40 utworów na gitarę wraz z CD, Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2006,

- Dżwiękiem malowane 2- Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2012

- Etiudy na Gitarę - zeszyt 1 (30 etiud ), Wydawnictwo Contra, Warszawa 2006,

- Etiudy na Gitarę - zeszyt 2 (21 etiud ), Wydawnictwo Contra, Warszawa 2006,

- „W Ogrodzie Snów” – wybrane walce na gitarę (27 walców) wraz z CD, Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2009 r.

- „Farben Der Gitarre” – cz. I i cz. II (22 utwory), Wydawnictwo Joachim Trekel Musikverlag, Hamburg 2009,

- "Biała Noc" - jazzujące kolędy na gitarę ( 28 tradycyjnych kolęd i pastorałek i 14 własnych utworów o tematyce świąteczno - zimowej) Wydawnictwo Contra – Warszawa 2007,

- „33 Utwory na Gitarę” – Wydawnictwo Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 2011,

- „Z notatnika nauczyciela” (zeszyty od I - X) Wydawnictwo Contra

- Cały rok z gitarą – wydawnictwo Euterpe, Kraków 2012,

- „Melodie ludowe na fortepian Witolda Lutosławskiego w opr. na gitarę” Wydawnictwo Absonic, Wrocław 2012,

-W spokojnym czasie” - wyd. Contra 2012

- „Krajobrazy Polski na gitarę klasyczną” -Wydawnictwo Absonic 2013

-Akordowe brzmienia gitary klasycznej” – wyd. Absonic 2013.

- „12 Obrazków na gitarę” – wyd. Kompozitor St. Petersburg 2013

 1. Cały program należy wykonać z pamięci.
 2. Dla każdego z uczestników przewidziane są dyplomy: ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY (w zależności od oceny jury) oraz upominki w postaci zbiorów nutowych z kompozycjami Mirosława Drożdżowskiego.
 3. Występy uczestników oceniać będzie jury w składzie:  
  • kompozytor mgr Mirosław Drożdżowski – przewodniczący
  • wszyscy nauczyciele, których uczniowie biorą udział w przesłuchaniach
  • mgr Paulina Rybska - sekretarz
 1. Materiały nutowe są dostępne w dobrych sklepach i księgarniach muzycznych.
 2. Wpisowe w wysokości 60 PLN na konto: Bank Spółdzielczy w Gorlicach 31 8795 0005 3001 0002 3937 0001 – z adnotacją  "VI Spotkania Gitarowe"(koszty pokrywa uczestnik, w przypadku rezygnacji kwota ta nie podlega zwrotowi)
 1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza na stronie internetowej www.psmgorlice.pl oraz wpłaty wpisowego do 11 maja 2015r.