^ Do góry

XVIII Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe - program

Program XVIII Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych

25 kwietnia 2019 r.

Godz. 10:00 - 13:00 - Przesłuchania konkursowe
Godz. 14:00 - 17:00 - Przesłuchania konkursowe
Godz. 19.00 Koncert muzyki akordeonowej - Dwór Karwacjanów

26 kwietnia 2017 r.

Godz. 10.00 – 13.00 – Przesłuchania konkursowe 
Godz. 14.00 – 16.00 – Przesłuchania konkursowe
Godz. 19.00 – Koncert Que Passa (flamenco Fusion)
Sala teatralna Gorlickiego Centrum Kultury ul. Michalusa 4

27 kwietnia 2017 r.

Godz. 9.00 – 13.00 – Przesłuchania konkursowe 
Godz. 14.00 – 15.30 – Forum metodyczne (Jurorzy) – „Z zagadnień metodyki kształcenia na akordeonie"
Godz..19.00 Koncert laureatów Aula ZPSM w Gorlicach

 

W zależności od ilości uczestników harmonogram może ulec zmianie. Kolejność prezentacji oraz ostateczny harmonogram zostaną opublikowane najpóźniej 8. kwietnia 2019 r. na stronie www.psmgorlice.pl po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 12, Sali kameralnej ZPSM ul. Cicha 4 oraz w Sali Domu Nauczyciela, ul. Wróblewskiego 10. Koncert laureatów odbędzie się w Auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych ul. Wróblewskiego 12

Tradycją Gorlickich Konfrontacji są: koncerty towarzyszące i koncert laureatów, prezentacja literatury akordeonowej. Istnieje również możliwość zakupu publikacji wydawnictwa „Astra" oraz wydawnictw akademickich, zapoznania się z ofertami sprzedaży akordeonów.

Gorlickie spotkania są wspaniałą okazją nie tylko do wzbogacania metod i warsztatu dydaktycznego w zakresie kształcenia gry na akordeonie, ale również poznania piękna Beskidu Niskiego, nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.

Formularz zgłoszeniowy na GKA

Formularz zgłoszeniowy

do XVIII Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych - 2019


Wykonawca

szczegóły w Regulaminie GKA

Program

Dane kontaktowe

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO

Prosimy o pobranie poniższych dokumentów, podpisanie i przesłanie ich skanu wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego na adres sekretariat@psmgorlice.pl

Zgoda na przetwarzania danych i wizerunku
Zgoda rodziców
refresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com