^ Do góry

Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach rozpoczęła działalność edukacyjno-artystyczną 1 września 1975r.

Początkowo otrzymała zaledwie jedno pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, które pełniło funkcję sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz sali lekcyjnej. Większość zajęć prowadzono w godzinach popołudniowych, po zakończeniu nauki przez uczniów SP. Brak instrumentów spowodował, że zajęcia odbywały się również w sali widowiskowej Domu Nauczyciela, Bibliotece Miejskiej i prywatnych domach nauczycieli.

Wraz z upływem czasu sukcesywnie poszerzano bazę lokalową Szkoły, przybywało instrumentów również młodzieży chętnej do nauki gry w klasie fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary i instrumentów dętych.

Na przełomie marca i kwietnia 1977r. Szkoła otrzymuje do dyspozycji budynek przy ul. Garncarskiej 7 niespełniający jednak wymogów nieustannie rozwijającej się placówki.

10 lat później w roku 1987 rusza budowa nowej siedziby przy ulicy Cichej 4, jednakże wciąż brakuje środków finansowych na wykończenie pawilonu znajdującego się w stanie surowym. Jesienią 1990 roku pojawiają się nowe możliwości polepszenia bazy lokalowej i warunków pracy. Po usilnych staraniach Dyrekcji, Rodziców, Rady Pedagogicznej, NSZZ"Solidarność" oraz przychylności Władz Samorządowych Miasta, Szkoła Muzyczna przenosi się do swojej obecnej siedziby - budynku przy ulicy Wróblewskiego 12. Zdecydowane polepszenie warunków, posiadanie własnej sali koncertowej sprawia że placówka oddziaływuje coraz szerzej na rozwój kultury muzycznej w środowisku, uświetnia lokalne imprezy, organizuje koncerty, audycje, przeglądy.

6 listopada 1993r. to następna istotna data w historii szkoły - dzień, w którym uroczyście zostaje nadane jej imię wielkiego pianisty, kompozytora i patrioty Ignacego Jana Paderewskiego.

Z każdym rokiem Szkoła coraz bardziej angażuje się w życie kulturalne naszego regionu. Jest współorganizatorem odbywającego się corocznie od 1994r. Mistrzowskiego Kursu Kwartetów Smyczkowych pod kierownictwem artystycznym Kwartetu "Camerata". Od 1995 roku organizuje również Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe, konkurs o zasięgu ogólnopolskim a zapraszani są także uczestnicy z krajów sąsiednich.Przygotowuje liczne audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli. Propaguje muzykę wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jak również bierze czynny udział w  uświetnianiu uroczystości na terenie miasta i powiatu.

Najnowsze inicjatywy to: Spotkania Gitarowe popularyzujące twórczość Mirosława Drożdżowskiego, konkurs o zasięgu regionalnym z udziałem kompozytora, współpraca z Musikschule unterer Neckar w Niemczech w zakresie wspólnych projektów orkiestrowych i zespołów kameralnych oraz współpraca z Zakladna Umielecka Skola z pobliskiego Bardejova w Słowacji.