^ Do góry

Patron Szkoły

Patron szkoły, Ignacy Jan Paderewski, urodził się 6 listopada 1860 roku w Kuryłówce, jako syn zarządcy majątków na Podolu (dzisiejsza Ukraina).

W domu panowała patriotyczna atmosfera, która niewątpliwie zaważyła na późniejszym życiu przyszłego wirtuoza fortepianu.

Paderewski od dzieciństwa przejawiał uzdolnienia muzyczne, kształcąc się początkowo u prywatnych nauczycieli, a następnie w warszawskim Instytucie Muzycznym.