^ Do góry

Patron Szkoły - Paderewski - patriota

Jako patriota prowadził szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując swą popularność na Zachodzie.

Na zlecenie Ignacego Jana Paderewskiego rzeźbiarz Antoni Wiwulski wykonał pomnik upamiętniający pięćsetną rocznicę zwycięstwa wojsk polskich w bitwie pod Grunwaldem. Monument został odsłonięty w 1910 w Krakowie, w obecności ponad 150 tys. osób. Paderewski wygłosił wówczas przemówienie o charakterze niepodległościowym.

Po wybuchu I wojny światowej zbierał fundusze na pomoc ofiarom wojny i był jednym ze współzałożycieli komitetów pomocy Polakom w Paryżu i Londynie. W 1915 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował swą działalność. Przed każdym ze swoich występów przemawiał na temat postulowanej przez niego niepodległości Polski.

Przyjaźnił się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Wilsonem, któremu przekazał memoriał na temat Polski. Sytuacja ta miała wpływ na sformułowanie przez prezydenta Wilsona punktu 13 Traktatu Wersalskiego, dotyczącego powstania niepodległej Polski.

Przyjazd Paderewskiego do Poznania 26 XII 1918 r. stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania wielkopolskiego. W 1919 r. objął funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych. Był delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu, której finałem było podpisanie Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową.

W latach 1935-40 współredagował z L. Bronarskim i J. Turczyńskim wydanie Dzieł wszystkich F. Chopina.

We wrześniu 1940, mimo podupadającego zdrowia, udał się raz jeszcze do USA, by działać na rzecz Polski, był również przedstawicielem władz Polski na uchodźstwie.