^ Do góry

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki w Gorlicach

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZYKI W GORLICACH

 

W dniu 05.11.2014r. z inicjatywy nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach, rodziców uczniów oraz ludzi, którym nie jest obojętny poziom edukacji i kultury muzycznej powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki.

 

 

Celem stowarzyszenia jest:

 

 • upowszechnianie kultury i sztuki muzycznej
 • organizacja imprez promujących wartościową muzykę
 • promocja szczególnie uzdolnionych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gorlicach
 • aktywizacja środowiska muzycznego
 • wspieranie rozwoju edukacji muzycznej, działalności muzycznej zespołów związanych z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Gorlicach, w tym chóru Cantores Carvatiani
 • propagowanie współczesnych metod nauczania
 • pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 • organizację koncertów, konkursów i festiwali
 • organizację warsztatów, kursów i konsultacji
 • dokonywanie i upowszechnianie nagrań
 • wydawanie materiałów informacyjnych i naukowych
 • doradztwo w organizacji przedsięwzięć kulturalnych
 • współpracę z mediami
 • współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami i organizacjami