^ Do góry

Musikschule Untere Neckar

Musikschule Unterer Neckar – Szkoła Muzyczna Dolnego Neckaru - jest stowarzyszeniem wypełniającym zadania edukacyjne z ramienia i na cele gmin Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen , Gundelsheim i Siegelsbach. Działalnością założonej w 1978 r. Szkoły objętych jest blisko 60 tys. mieszkańców rozciągającego się wokół miasta Heilbronn regionu Unterland w Badenii – Wirtembergii.

 

Oferta liczącej obecnie 1600 uczniów i 45 pedagogów Musikschule Unterer Neckar sięga od nauczania gry na wszystkich instrumentach, zajęć dla dzieci - w tym również bardzo małych – poprzez teatr muzyczny, klasę wokalną, zajęcia taneczne aż po przygotowanie do studiów na wyższych uczelniach muzycznych. W zakres działalności szkoły wchodzą także duże imprezy takie jak festyny szkolne, spektakle musicalowe, koncerty muzyki sakralnej, koncerty w wykonaniu pedagogów i uświetnianie rozmaitych uroczystości co stanowi nieodłączną część codziennego rytmu pracy placówki. Ważnym zadaniem jest również wzbogacenie życia kulturalnego miejscowego środowiska, szczególnie we współpracy z osobami i instytucjami czynnymi w zakresie umuzykalniania młodzieży szkolnej, muzyki sakralnej i ruchu amatorskiego.

Nauczanie w Musikschule Unterer Neckar przebiega czterostopniowo.
W zależności od przedmiotu i stopnia jak również przy uwzględnieniu uwarunkowań pedagogicznych zajęcia prowadzone są w klasach, grupach lub indywidualnie. Stopień podstawowy nacelowany jest na całościowe kształcenie muzyczne dające podstawy do dalszej nauki, która odbywa się kolejno w stopniach niższym, średnim i wyższym w zakresie przedmiotów instrumentalnych, wokalnych albo też zespołowych.

Udział w zajęciach łączy od samego początku indywidualne postępy z praktyką wspólnego muzykowania. W tym zakresie Szkoła oferuje udział w pracy orkiestry i zespołów, przedmioty uzupełniające i projekty odpowiednio dobrane pod względem wymaganego poziomu. Cele i treści pracy pedagogicznej ujęte są w ramowych planach nauczania dla każdego z przedmiotów. Dopiero wieloletnia i systematyczna nauka umożliwia osiągnięcie wyników, które odpowiadając predyspozycjom uczniów spełniają kryteria pełnego dojrzałej refleksji uprawiania muzyki oraz pozwalają kształtować osobowość poprzez aktywne muzykowanie.
                                                
Koncert symfoniczny 2009