Nabór

Skip to content

Nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia:

  • do cyklu sześcioletniego przyjmujemy dzieci w wieku 6-9 lat.
  • do cyklu czteroletniego przyjmujemy dzieci w wieku 10-16 lat.

Zapisy kandydatów na kolejny rok szkolny dokonywane są od 15 marca do 27 maja 2022 r. – poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
dla kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Ignacego J. Paderewskiego w Gorlicach

Jeżeli nie posiada - wpisz BRAK
data w formacie: dzień-miesiąc-rok
rodzica lub opiekuna
do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń od 01. września br
do której będzie uczęszczał uczeń od 01. września br
podanie adresu e-mail jest wymagane w celu wysłania potwierdzenia zgłoszenia do udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Skip to content