Nabór

Skip to content

Nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

  • przyjmujemy młodzież w wieku 10-23 lat.

Zapisy kandydatów na kolejny rok szkolny dokonywane są od 15 marca do 27 maja 2022 r. – poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
dla kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
 w Gorlicach

Jeżeli nie posiada - wpisz BRAK
data w formacie: dzień-miesiąc-rok
do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń od 01. września br
do której będzie uczęszczał uczeń od 01. września br
do której kandydat uczęszczał
podanie adresu e-mail jest wymagane w celu wysłania potwierdzenia zgłoszenia do udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Skip to content