Protokół Jury XIX Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych

Jury w składzie:

  • prof. dr hab. Klaudiusz Baran (przewodniczący Jury)
  • prof. Bogdan Dowlasz
  • dr Janusz Pater
  • dr Daniel Lis
  • mgr Daniel Baranowski
  • mgr Marek Hnatkiewicz

w dniach od 5 do 7 maja bieżącego roku przesłuchało

  • 29 solistów w Kategorii IA do lat 10,
  • 44 solistów w Kategorii I do lat 13,
  • 23 solistów w Kategorii II do lat 16,
  • 14 solistów w Kategorii III do lat 19,
  • 14 solistów w Kategorii IV do lat 24, oraz
  • 3 zespołów kameralnych szkół muzycznych I stopnia w Kategorii Va,
  • 5 zespołów kameralnych szkół muzycznych II stopnia w Kategorii Vb, oraz
  • 8 zespołów kameralnych studentów wyższych uczelni w Kategorii Vc

Po przesłuchaniach sporządzony został protokół zawierający listę nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu.