Wyniki rekrutacji do ZPSM

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Kandydaci przyjęci na cykl czteroletni.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Kandydaci przyjęci na cykl sześcioletni.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia