XIX Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe

W dniach 5-7 maja 2021 r. odbyły się XIX Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe. Gratulujemy laureatom naszej szkoły, uczestnikom XIX Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych. Życzymy dalszych sukcesów!!!

nagroda
XIX Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe - dyplom
Gorlickie Konfonfrontacje akordeonowe - dyplom